Plaster i dispenser


- plasterstrips og limfrit plaster i dispenser