Undervisning og rådgivning

Undervisning & Rådgivning

Vi tilbyder

- Førstehjælpskurser - herunder specialtilpassede kurser

- Kurser i elementær brandbekæmpelse

- Orienteringsmøder om brug af hjertestarter mv.

- Tilstedeværelse i virksomheder/organisationer - til særlige Safe-Day arrangementer

- Udarbejdelse af virksomhedspolitik for persontilskadekomst - herunder dimensionering af behov for førstehjælpsudstyr og kurser mv. - tillige med implementerings- og vedligeholdelsesplan for førstehjælpsudstyr.

preload spinner

Mange virksomheder og organisation har investeret i førstehjælpsudstyr såvel såvel som uddannelse i førstehjælp.

De færreste har dog udarbejdet en egentlig politik for håndtering af persontilskadekomst, og der er derfor ingen garanti for, at førstehjælpsudstyret og uddannelse i førstehjælp er i overensstemmelse med virksomhedens holdninger, ønsker og behov.

Vi har i Shop2Rescue udviklet et koncept – hvor vi sammen med virksomheden udarbejder en specifik politik på området.

Med baggrund i politikken udarbejdes en plan for implementering og vedligeholdelse heraf – herved sikres, at såvel udstyr som uddannelse er i overensstemmelse med virksomhedens ønsker - og sikret vedligeholdelse.