Hygiejne

At et sår plejes, behandles og pålægges forbinding på en hygiejnisk forsvarlig måde er fundamentalt for at forebygge infektion og sikre optimale helingsbetingelser.

Den hyppigste måde, hvorpå bakterier overføres fra person til person, er via hænderne.

preload spinner

Handsker og servietter