Skilte

Hvert minut defibrillering forsinkes, reduceres chancen for overlevelse med 7-10%, hvorfor tilvejebringelsen af en AED/hjertestarter ikke må forsinkes.
Det anbefales at anvise såvel vejen samt placeringen med særlige AED-/hjertestarterskilte.
Et redningsskilt skal være rektangulært eller kvadratisk med et hvidt piktogram på grøn bund, og den grønne farve skal dække mindst 50% af skiltets overflade.
De særlige AED-/hjertestarterskiltene skal være forsynet med både den internationale betegnelse for en for en AED/hjertestarter – ”AED” – og det internationale symbol – et hjerte og et lyn. Ensartet skiltning kan bidrage til øget fokus på genoplivning med AED/hjertestarter og styrke bevidstheden om tilgængelige AED/hjertestartere (jf. Ugeskrift for læger 2009).
preload spinner

Skilte og klistermærker til markering af og henvisning til AED/hjertestartere